ข้อแตกต่างระหว่าง On-Premise vs On-Cloud


2022-04-28 10:16:11

On-Premise หรือ On-Cloud  ระบบทั้งสองแบบ ต่างก็เป็นการใช้งานบนระบบ Server ด้วยกันทั้งคู่ แท้จริงแล้วความต่างของ 2 สิ่งนี้คืออะไร? มาดูข้อแตกต่างกันเลย


On-Premise คือ การวางฐานข้อมูลไว้ในระบบ Server ภายในองค์กร โดยแชร์ข้อมูลผ่านตัวกลางของ Server พนักงานทุกแผนกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แชร์ผ่าน Sever ซึ่งจะใช้ได้ภายในองค์กรเท่านั้น โดยต้องติดตั้ง Hardware ก่อนการใช้งาน ฐานข้อมูลในระบบ Server นอกจากนี้ยังต้อง Upgrade และ บำรุงรักษาอยู่เสมอ หากครบ 3-5 ปีแล้วตามที่ได้รับประกัน ก็ต้องมาตัดสินใจว่าจะต่อ MA หรือจะซื้อ Hardware ใหม่ เพื่อให้ระบบ Server ใช้งานได้อย่างราบรื่น


On-Cloud คือ การวางฐานข้อมูลไว้ในระบบ Server ที่อยู่บน Cloud ที่คุณทำการเช่าใช้กับผู้ให้บริการ Cloud ซึ่งจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน คิดค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งาน คือใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น ทำให้การใช้งาน Cloud นั้นมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการลงทุนซื้อระบบมาติดตั้งเองนอกจากนี้ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแล Hardware และคอย Upgrade เทคโนโลยีใหม่เสมอ โดยที่ผู้เช่าบริการไม่ต้องเสียเวลาบำรุงรักษา Hardware หรือ Upgrade เอง และสามารถลดหรือเพิ่มได้ทันทีตามที่คุณต้องการ


เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง On-Premise กับ On-Cloudทำไม Cloud เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากกว่า?

ผลประโยชน์ด้านการเงิน

  • ลดค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายจะต่ำลงเมื่อใช้บริการคลาวด์ เปรียบเทียบกับการต้องสร้างและบำรุงรักษาระบบด้วยตนเอง
  • ลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ ลงทุนจริงเท่าที่ใช้งาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ถูกกว่า


ผลประโยชน์ด้านการดำเนินธุรกิจ

  • คลาวด์ช่วยให้องค์กรมั่นใจในการตอบสนองตามความต้องการทางธุรกิจ ด้วยทรัพยากรสำหรับประมวลผลและระบบมีพร้อมใช้งานได้ทันทีตามความต้องการทางธุรกิจ
  • สามารถเข้าถึงคลาวด์ได้หลากหลายช่องทาง จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลและแอพพลิเคชันจะพร้อมใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา
  • คล่องตัวมากขึ้นด้วยคลาวด์ จึงช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วด้วยทรัพยากรด้านไอทีที่เหมาะสม


จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณสามารถใช้เวลาที่มีอยู่นำไปสร้างสรรค์และต่อยอดสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นตามเป้าหมาย และใช้เวลาน้อยกว่าในการจัดการกับ Infrastructure ของคุณ ด้วยระบบ “Cloud”


แปลโดย : kirz.com