เหตุใดผมจึงเลือกใช้คลาวด์

Microsoft 365

สาเหตุใดจึงเปลี่ยนมาใช้

ผมชื่อ กันต์ เกิดแก้ว ผู้ร่วมก่อตั้งเคิร์ซ และกรรมการบริหาร เราตัดสินใจเลือก Microsoft 365 for Business เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการภายในกิจการของเคิร์ซตั้งแต่ 2010 โดยได้ย้ายระบบเดิม ชนิดติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (on-premise) ในห้องเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ AD Servers, Windows File Servers, Exchange Server, ERP Server, Backup Server, Outlook, Word, Excel, อื่นๆ ขึ้นมาอยู่บนคลาวด์ Microsoft Office 365 (ชื่อเดิมขณะนั้น) เหตุผลหลักก็เพราะจากการคำนวณการลงทุนที่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ในแต่ละปี รวมทั้งงบการบำรุงรักษานั้น สูงกว่าชนิดคลาวด์มาก นี่ยังไม่รวมค่าอัพเกรดฮาร์ดแวร์ และอัพเดทซอฟต์แวร์ทุกปี และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างพนักงาน IT Administrator กับผู้ช่วย ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลระบบ ซึ่งสามารถตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกได้เกือบทั้งหมดหลังจากที่ได้ย้ายมาอยู่บนระบบคลาวด์สำเร็จ


ใช้ทำอะไรบ้าง

เคิร์ซ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ ดังนั้นพนักงาน และเทคโนโลยีจึงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ ตัวแปรสำคัญคือ ระบบข้อมูลของชุมสายโครงข่ายที่ทำงานตลอดเวลา ต้องสามารถควบคุมวงจรสื่อสารที่ให้บริการลูกค้าทั้งหมด ความรู้ที่ต้องแบ่งปันระหว่างทีมงาน และคู่ค้า การวางแผนปฏิบัติหน้าที่ และระยะเวลาที่ต้องแก้สถานการณ์ต้องทันท่วงที โดยไม่ให้กระทบการใช้งานของลูกค้า ถ้ากระทบต้องน้อยที่สุด


Applications ยอดนิยมใน Microsoft 365 ที่พนักงานทุกคนคือ ระบบอีเมล Outlook ระบบปฏิทินแผนงานใช้ Exchange Online กับ Planner ส่วนที่เป็น Office Apps. ใช้ PowerPoint, Word, Excel, Visio, Project แฟ้มเอกสารกลางใช้ SharePoint ลิ้นชักของพนักงานแต่ละคนใช้ เป็น OneDrive for Business ในขณะ BackOffice Apps. การเงินบัญชี รวมถึง FrontOffice สำหรับ CRM ใช้ Dynamics ขอแต่ละ Modules


สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พนักงานทุกคนใช้ Notebooks ส่วนที่เป็น NOC และ Accounting ใช้เป็น Desktops


Microsoft 365 ให้  Business Applicatoin Tools มามากมายโดยที่เราสามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้พัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น Teams, SharePoint LIst, Power Automate, Power BI, Power App, VDO Steam และอื่นๆ อีกมากมายดังในรูปที่ผม Captured ไว้ด้านล่าง
ยืดหยุ่นแค่ไหน

เจ้าของกิจการมักจะเผชิญเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจตลอดเวลา ความยืดหยุ่นจึงเป็นตัวแปรสำคัญเมื่อต้องขยายในช่วงที่เศรษฐกิจดีขึ้น หรือลดขนาดเมื่อเผชิญต่อเหตุการณ์จำเป็น Microsoft 365 เป็นคลาวด์ Platform รูปแบบสมาชิก (subscription) รายเดือนหรือรายปีแล้วแต่ความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายคำนวณตามจำนวนบัญชีพนักงานที่เปิดใช้งาน และชนิด License ที่ใช้งานตามจริง ดังนั้นจึงตอบโจทย์เจ้าของกิจการที่แฟร์ต่อการใช้งาน สนับสนุน scale ที่จะขยายหรือลดขนาดได้ทุกเมื่อเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผมได้ประสพมา


ลิ้นชักเอกสาร

แต่ก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับการจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสารในลิ้นชัก เช่นการจัดเก็บเอกสารไว้ลิ้นชักส่วนตัวหรือสร้างแฟ้มส่วนรวมของแต่ละแผนก ใน Microsoft 365 for Business ทีมงานได้ออกแบบประยุกต์ใช้ Microsoft OneDrive แทนลิ้นชักเอกสารพนักงานแต่ละคนขนาด 1TB และใช้ Microsoft SharePoint แทนตู้แฟ้มเอกสารของแต่แผนก โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง อ่าน เขียน แก้ไข ลบ ตามนโยบายบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ซึ่งสะดวกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของตำแหน่งหรือการเข้าออกของพนักงาน และข้อมูลยังถูกเก็บอย่างปลอดภัยบน SharePoint


ใน SharePoint ทีมงานได้ประยุกต์ Data Object ที่สร้างการจัดเก็บแบ่งปันตามชนิดคือ Document Library, List, และ App โดยจัดวางไว้บน Communication Sites (Intranet) ไว้ตามแผนก Sales, Engineer, Engineer เป็นการแบ่งปันข้อมูลในระดับแผนก ในขณะเดียวกันแต่ละแผนกมีจัดการด้วยรูปแบบ Team Sites ทั้ง 16 ทีมทั้งบริษัท เป็นการแบ่งปันข้อมูลในระดับทีม ด้วย Microsoft Teams


โปรไฟล์พนักงาน ควบคุมด้วย AD

Active Directory (AD) ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ (Permission Rights) ให้กับพนักงานแต่ละคนในรูปแบบผู้ใช้ (user), กลุ่มแผนก/ฝ่าย (Groups), เจ้าของ (Owner), ผู้ใช้ข้างนอก (Visitors) โดยกำหนดลำดับการเข้าถึงข้อมูลได้ในแต่ละระบบ เช่น อีเมล เอกสาร รวมถึง applications เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่รับมอบอำนาจเป็นผู้ที่ถือกุญแจ Owner Administrator มีสิทธิสูงสุดขององค์กร AD ยังมีเครื่องมือช่วยเหลือมากมายเช่น Organization Profile ที่สามารถนำไปวางใน SharePoint Sites สำหรับองค์กรที่จัดแบ่งเป็นฝ่าย และแผนก มีพนักงานจำนวนมาก สามารถช่วย Identify ความรับผิดชอบของเพื่อนรวมงานต่างส่วนงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น AD เป็นแกนสำคัญสุดของการจัดการใน Microsoft Platforms และเจ้าของกิจการหรือผู้บริการทุกคนควรเข้าใจการทำงานส่วนนี้


สถานการณ์ Covid-19 เป็นปรากฏการณ์ที่ช่วยเร่งการทำงานในรูปแบบ Working from home หรือทำงานจากที่ไหนก็ได้ ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต AD จึงเป็นแก่นหลักสำคัญในการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้แก่พนักงานงานแต่ละคน ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลระบบไหนได้ มีสิทธิเข้าไปอัพเดทหรือดูได้เท่านั้น การกำหนดสิทธิ์เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ชนิดไหนได้บ้าง เช่น มือถือ โน๊ตบุ๊ค หรือ คอมฯในบริษัทผ่าน LAN หรือ WiFi


ระบบทำงานร่วมกัน Exchange Online

ปัจจุบัน อีเมล กลายเป็นระบบพื้นฐานในการสื่อสารสากล เพราะรวดเร็ว มีการยืนยันการรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยจากผู้รับและผู้ส่ง โดยแต่ละองค์กรจะมี Internet Domain ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น gun@kirz.com 


Microsoft 365 ได้ให้ Exchange Online ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการทำงานรวมกัน (Collaboration) ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ มีระบบจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย มีระบบอีเมลให้มาด้วยขนาด 50GB Mailbox ต่อผู้ใช้งาน และระบบปฏิทินนัดหมาย (Calendar) ระบบ Teams สำหรับการแชท และประชุมออนไลน์ ทั้งหมดออกแบบมาให้ทำงานรวมกันกับ SharePoint และ OneDrive โดยควบคุมผ่านศูนย์กลางที่ AD


ยืดหยุ่น คุ้มค่า ประหยัด

Microsoft 365 for Business ทำงานอยู่บนคลาวด์ ข้อมูลปลอดภัยเก็บไว้ที่ Microsoft Data Centers ที่กระจายอยู่ทั่วโลก เคิร์ซ ให้บริการ Leased Line Internet พร้อมวงจรสำรอง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับระบบที่เสถียร ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร Microsoft 365 for Business มีแพ็คเกจหลายแบบถูกออกแบบมาให้เข้ากับแต่ละชนิดของผู้ใช้งาน  ในความคุ้มค่าที่ได้รับคือ Business Applications ที่แถมมา ได้ใช้ประโยชน์ โดยการแทนที่ระบบ Application Servers แบบเดิมอีกต่อไป คุณสามารถยุบ Server Room ไปได้เลย เพื่อลดค่าใช้จ่าย และบำรุงรักษาส่วนนั้น แล้วแทนค่าเสื่อมของระบบเดิมด้วยค่าบริการรายปีได้เลย


หากคุณเป็นเจ้าของหรือผู้บริการกิจการเริ่มต้นที่ 50 ผู้ใช้งาน มีความสนใจสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริงของ Microsoft 365 ผมและทีมงานยินดีพาชมและสาธิตสิ่งที่เราได้ประยุกต์ใช้ในสำนักงานขนาดจำนวนผู้ใช้งานขนาดเดียวกัน ที่สำนักงานศรีนครินทร์ 38 โดยคุณสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ โดยแจ้งวัตถุประสงค์ หัวข้อที่ต้องการชม ผมจะจัดการพาชมให้ตรงกับความต้องการให้ได้มากที่สุดครับ  ติดต่อผู้ช่วยผมได้ที่ คุณมาลัย เบอร์ติดต่อ 02-7709770  ผมจะแชร์ Tips & Tricks เจ้าของกิจการใช้ M365 ใช้อย่างไรให้คุ้มค่า ซึ่งไม่มีใครเขียนลงในหนังสือ


ฟรี อัพเดท อัพเกรด

Applications มีการอัพเดทตลอดเวลา ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่อง Malware หรือช่องโหว่ของระบบอีกต่อไป และเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมา สามารถดาวน์โหลด ติดตั้งได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม รวมถึงเครื่อมือใหม่ๆ ที่เพิ่มให้มาทุกๆ ปี เช่น Teams, SharePoint List, Power Automate, etc.

Microsoft Channel Partner

บริษัท เคิร์ซ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟต์อย่างเป็นทางการ ให้บริการ Microsoft 365 for Business Subscription ทั้งแบบรายเดือน และรายปี ยืดหยุ่น คำนวณตามจำนวนผู้ใช้งานจริง พร้อมรับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์จากไมโครซอฟต์อื่นๆ ทุกตัว ในราคาพิเศษ เคิร์ซมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งการใช้งาน การออกแบบ การติดตั้ง การ Migration ย้ายข้อมูลจากระบบเดิมขึ้นมาบนคลาวด์ Microsoft 365 for Business


Data Migration และ Training

สำหรับลูกค้าที่มองหาบริการ Migration จากระบบอีเมลเดิมมาใช้งาน Exchange Online บน Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ เคิร์ซมีทีมผู้ชำนาญที่ช่วยย้ายข้อมูลอย่างปลอดภัย รวมถึงการจัดอบรมการใช้งานให้แก่ แอดมิน และผู้ใช้งานทั่วไปMicrosoft 365 for Business

พร้อมใช้บริการ Microsoft 365 for Business เริ่มที่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1
ความต้องการ

เราขอนัดเจอเพื่อรับทราบรายละเอียด จำนวนผู้ใช้ ความต้องการพิเศษ

2
นำเสนอ

ตามเป้าหมายและความต้องการของคุณ เราจะสร้างโซลูชันที่กำหนดเองพร้อมใบเสนอราคา

3
ดำเนินการ

หลังจากใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ 

เราใช้เวลาดำเนินการ 1-2 วัน

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ


   +662 770 9700 ต่อ 2020


   info@kirz.com

โดยการคลิกและกดตกลงที่ช่องนี้ ท่านได้ตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ kirz.com และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ท่านได้ใส่มาในแบบฟอร์มนี้ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของ kirz.com ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ลิงก์นี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้