0

กันต์ เกิดแก้ว

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่

"งานบริการคือธุรกิจของเรา พนักงานคือทรัพย์กรที่มีค่า เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับทีมงาน เพื่อเขาสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา"

กันต์

พรทิพย์ อุทัยเศรษฐวัฒน์

กรรมการบริหาร

"คิดดี ทำดี แล้วทุกอย่างจะดีตาม 

รักตัวเอง รักในงานที่ทำ เพราะงานของเราคือบริการ"

จู

พรทิพย์ อุทัยเศรษฐวัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายต้นทุน

ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่องานบริการของเรา

จู


ภาคภูมิ ฉัตรสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

"คัดสรรเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพ เหมาะสม ประยุกต์ใช้ได้จริง และพัฒนา Solutions สร้างเป็นบริการตรงต่อความต้องการของลูกค้าเป็นงานที่ผมรัก"

เอ็ด


มาลัย กิจเภาสงค์

เลขานุการบริษัท

"นำเสนอ สื่อสาร ทันสมัย ตอบสนองตรงและมากกว่าความต้องการของลูกค้าคือหัวใจที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง"

น้ำ


คมสันต์ ทราจารวัตร

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

"ภารกิจของผมคือให้แน่ใจว่าทุกระบบเครื่อข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ที่ให้บริการลูกค้าแต่ระรายได้รับความเสถียรตาม Service Level Agreement"

สวน

เราคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประยุกต์ใช้ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
get in touch

เคิร์ซ เป็นผู้ให้บริการ Managed Service Provider ครบวงจรของประเทศไทย เราเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก, เกตเวย์, Data Center, Cloud Computing และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และให้บริการแก่องค์กรธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี    +662 770 9700 ต่อ 2020


   info@kirz.com