0

Complete Protection


โซลูชั่น Network Security สำหรับองค์กรตรวจพบและหยุดภัยคุกคามได้ดีกว่าด้วยผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรา

Network Security

  • End-to-end Solution
  • Managed VPN
  • Network Access
  • Firewall/IPS
  • Malware Protection


Network Security

เป็นบริการ Managed Service โดยจะโฟกัสการบริการดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและไอที ป้องกันการบุกรุกและการถูกโจมตีโดยมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ออกแบบด้านระบบ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาภัยคุกคาม หรือค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆอย่างทันท่วงที


A Security Gateway

เป็นอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT แบบครบวงจร โดยเป็นการนำอุปกรณ์ Security Appliance มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งาน Internet มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งรวม Functionality พื้นฐานคือ SD-WAN, VPN Teleworker, Firewall, Malware Protection


CCTV Solution

บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP CCTV Solution เป็นบริการที่ได้พัฒนาและออกแบบให้ระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด IP Closed-Circuit Television (CCTV) โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการการเฝ้าระวังภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สังเกตการณ์และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้


Disaster and Recovery Management Center

บริการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและการสำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster and Recovery Center : DRMC) เป็นบริการที่มุ่งเน้นการสำรองและกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญให้กลับมาทำงานได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด


IoT, IP Monitoring

บริการมอนิเตอร์ระบบและอุปกรณ์ IP ตรวจสอบการทำงานว่าทำอยู่หรือหยุดทำงานไป (up/down time) การเปลี่ยนแปลงสถานะ (Status) และตรวจสอบสิ่งผิดปกติ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center(SOC) ตลอด 24 ชั่วโมง  มีบริการหน้า  Sensor Template ให้เลือกกว่า 500 แบบ ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องการมอนิเตอร์ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ความเร็ว, File Server, IoT, Netflow, Network Node, Storage, Server, SMTP mail, System Health, Web อื่นๆอีกมากมาย


Secure Log Management

บริการระบบ ล็อกไฟล์ รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยบริการบริหารจัดการล็อกไฟล์ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบเครือข่าย อาทิ Web Server, Database Server, Application Server, Mail Server, Authentication Server, Firewall, IDS/IPS ฯลฯ โดยไม่ต้องลงทุนจัดซื้อระบบเพื่อจัดเก็บ

โซลูชันในกลุ่ม Network Security

ตรวจพบและหยุดภัยคุกคามได้ดีกว่าด้วยผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรา
Security Appliance

การรักษาความปลอดภัย SD-WAN เบ็ดเสร็จที่อุปกรณ์ชุดเดียวFirewall/IPS

ระบบไฟร์วอลล์ยุคใหม่ ป้อมปราการด่านแรกหลัง RouterVPN Teleworker

เชื่อมต่อจากทุกที่ได้อย่างปลอดภัย ทั้งที่บ้านข้างนอก และที่ทำงานemail Security

การรักษาความปลอดภัยอีเมล


ติดต่อนำเสนอ

เคิร์ซ เป็นผู้ให้บริการ Managed Service Provider ครบวงจรของประเทศไทย เราเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก, เกตเวย์, Data Center, Cloud Computing และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และให้บริการแก่องค์กรธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี


   +662 770 9700 ต่อ 2020


   info@kirz.com