ทำความเข้าใจ Cookie Consent สำคัญยังไง? ทำไมทุกเว็บไซต์ต้องติดตั้ง!


2022-10-25 09:55:25

หลายคนคงได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ที่เริ่มบังคับใช้ในไทยแล้ว เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เช่น การขอความยินยอมการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งวัตถุประสงค์ว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง นำข้อมูลไปใช้เพื่ออะไร เป็นต้น การขอความยินยอมมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ตามประเภทข้อมูลที่เจ้าของเว็บไซต์จะขอเก็บ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักการขอความยินยอมรูปแบบหนึ่งเรียกว่า cookie consent


Cookie consent คืออะไร


Cookie consent คือ การขอความยินยอมเพื่อจัดเก็บไฟล์คุกกี้และข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งไฟล์คุกกี้นี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่จัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลหลายรูปแบบจากการเข้าชมเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย PDPA ด้วย แล้วความหมายของ Cookie หละ


Cookie คือ

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ และการดาวน์โหลด ซึ่งประโยชน์และความจำเป็นของคุกกี้ก็คือเมื่อเราเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนึ่งแล้ว คุกกี้จะจดจำข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ตำแหน่ง Location ของผู้ใช้งาน ภาษาการใช้งานหน้าเว็บ หรือข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทำการตลาดโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeting ads) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราจดจำเว็บไซต์นั้นได้เมื่อกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง เราจึงเห็น ข้อมูลหรือรู้ที่เราสนใจซ้ำๆตามโฆษณาบนหน้าเว็ปไซต์อื่น การใช้ไฟล์คุกกี้ถือเป็นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยประเภทของคุกกี้


คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) ช่วยทำให้เว็บไซต์ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย  ได้แก่ การเข้าระบบเว็บไซต์ หรือที่เราเรียกกันว่าการ Log in หรือการชำระเงินผ่าน E-payment คุกกี้จะเก็บข้อมูลการใช้งาน (Analytic, Statistics หรือPerformance Cookies) เป็นคุกกี้ทางสถิติที่รวบรวม และรายงานข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งจะบันทึกในระบบ ฟังก์ชันการทำงาน (Preferences หรือFunctional Cookies) ที่เป็นการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เช่น จดจำการ log in ทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อไปไม่ต้อง log in ซ้ำอีก ภาษาในเว็บไซต์ที่เราเลือกใช้ คุกกี้โฆษณา (Marketing cookies) มักเป็นคุกกี้จากเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เผยแพร่ หรือลงโฆษณา มีไว้ใช้ติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานรายบุคคล


คุกกี้มี 4 ประเภท


 1. Necessary Cookie
   คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีในพื้นฐานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ถูกต้อง เช่น การจดจำข้อมูลเพื่อ Login การรักษาความปลอดภัยด้าน E-Payment เป็นต้น
 2. Functional Cookie
  คุกกี้ที่จดจำข้อมูลเฉพาะ เพื่อให้ประสบการณ์การท่องเว็บไซต์เป็นไปอย่างลื่นไหลมากขึ้น เช่น จำภาษาที่ใช้ จำสินค้าล่าสุดที่ดู เป็นต้น
 3. Analytic Cookie
   คุกกี้ที่เก็บพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อใช้ทางการตลาด เช่น Google Analytic
 4. Marketing Cookie
   คุกกี้สำหรับการทำโฆษณาโดยเฉพาะ เช่น เก็บข้อมูลเพื่อ Remarketingแล้วครั้งต่อไปจะมาคุยกันในเรื่องระหว่างกฎหมาย PDPA และ Cookie ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และเรารู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับ


เขียนโดย พชร อ้นพันธ์ | Cloud Engineer


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ลิงก์นี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้