0

Multiexperience

Multiexperience


2019-06-11 15:35:47

สัมผัสกับโลกดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Multiexperience


มีการกล่าวถึงกันมากเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล จะเห็นว่าเทคโนโลยีหลักต่างๆ ยังคงเป็นรากฐานไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบดิจิตอลแบบโดยรวม ซึ่งในปี 2020 จะถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่พร้อมไปสู่ขั้นกลาง ท่ามกลางเทคโนโลยี 5G, AI และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง


แนวโน้มของการตลาดยังคงเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า ยิ่งในยุคนี้ผนวกกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีเข้าไปยิ่งทำให้การสร้างประสบการณ์สัมผัสกับโลกดิจิทัลได้ดีขึ้น

จริง ๆ แล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นเรื่องที่ทำกันมานานในอุตสาหกรรมที่ต้องสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภค การที่สัมผัสนั้นเกิดขึ้นผสมกับอีกสัมผัสหนึ่งแล้วเกิดการขยายผลทางสัมผัสแบบทวีคูณขึ้นไปอีก


ในปี 2020 เทคโนโลยีเปลี่ยนธุรกิจโลก เทรนด์กลยุทธ์จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ People Centric คือ การพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ทั้งในมุมของการทำงานและการใช้งาน การเข้าถึงในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย และ Smart Spaces จะเป็นการพัฒนาเพื่อให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต ที่อยู่อาศัย การเดินทาง เป็นต้น


กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง คือ Multiexperience  เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่หลากหลายและนำไปสร้างเป็น Model ต่อได้อย่างรวดเร็ว จะมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ครั้งใหญ่ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้รับรู้และสัมผัสกับโลกดิจิทัล วิธีการปฏิสัมพันธ์และการโต้ตอบกับโลกดิจิทัล แพลตฟอร์มการสนทนา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับรูปแบบการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับโลกดิจิทัลขณะที่ Virtual reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ทำให้รูปแบบการรับรู้และสัมผัสกับโลกดิจิทัลเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ประสบการณ์แบบพหุประสาทสัมผัส (Multisensory) ในหลากหลายรูปแบบ (Multimodal)

โมเดลดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของผู้ใช้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไปสู่รูปแบบของเทคโนโลยีที่เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านประสาทรับรู้หลายๆ ด้านจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่มีความแตกต่างกันในระดับที่ละเอียดมากขึ้น การที่ผู้คนจะโต้ตอบคอมพิวเตอร์ที่จุดสัมผัสบริการจุดใดจุดหนึ่งกลายเป็นว่าโลกก็คือคอมพิวเตอร์ ที่ผู้คนจะมีจุดสัมผัสบริการที่หลากหลายหรือมีรูปแบบใหม่ๆ กลยุทธ์แพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยให้องค์กรธุรกิจเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล รวมทั้งบรรลุการเติบโตและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้นได้


ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปสู่ดิจิทัลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต้องอาศัยการจัดการอย่างเป็นระบบและหลอมรวมเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อบูรณาการโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเพิ่มศักยภาพให้กับมนุษย์ส่งผลกระทบต่อโลกและภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก องค์กรต่างๆ ควรที่จะต้องพิจารณาถึงบริบททางธุรกิจและมนุษย์ก่อนเป็นอันดับแรก


อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการวางกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่ดีจะต้องคำนึงถึงการรวมตัวกันของเทคโนโลยีตัวใดบ้างที่จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation) และกลยุทธ์(Strategy) ให้กับองค์กรได้ดีที่สุด เช่น นำเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบของ Machine Learning (ML) พร้อมด้วย Hyperautomation และ Edge Computing มารวมกันเพื่อเปิดใช้งานพื้นที่ที่เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) แบบบูรณาการซึ่งจะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลที่ได้มากยิ่งขึ้น


Multiexperience  มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือจินตนาการด้วยการใช้เทคโนโลยีการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน ในเวลาเดียวกัน  เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริง โดยการนำผู้ใช้เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลองนั้น ๆ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง AR และ VRประสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่มีหลากหลายช่องทางยิ่งขึ้น แต่ในอนาคตข้างหน้าเทรนด์ดังกล่าวนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า "Ambient Experience"


เทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เคลื่อนผ่านระหว่างการทดแทนสิ่งที่มนุษย์เคยทำได้ไปเป็นบางอย่างที่เหนือความสามารถของมนุษย์ปกติ การรับรู้และสื่อสารของผู้คนจะอยู่ในโลกที่รายล้อมไปด้วยเซ็นเซอร์และช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย ผ่านอุปกรณ์ และเมื่อถึงจุดหนึ่ง คอมพิวเตอร์จะเป็นแนวคิดที่ล้าสมัยเพราะทุกสิ่งก็ล้วนแต่เป็น Digital Interface ไปเสียหมด


ในเชิงธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากพอจะสร้างโอกาสและปั่นป่วนธุรกิจได้อย่างใหญ่หลวง การสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคนั้นกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในยุคนี้ เพราะเป็นการทำให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ และจดจำแบรนด์นั้นได้ การสร้างสัมผัสที่เกิดขึ้นทำให้เกิดภาพลักษณ์หรือสิ่งที่น่าดึงดูดขึ้นมาในสมองและจะเกิดการตีความว่าสิ่งที่สัมผัสนั้นมีประสิทธิภาพที่น่าจะใช้งานหรือเกิดความประทับใจขึ้นมาจนต้องซื้อหรือใช้สินค้า  จะทำให้สามารถรักษาผู้บริโภคเอาไว้ได้ และกลับมาซื้อซ้ำหรือบอกต่อคนอื่น ทั้งนี้การสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ผ่านทางดิจิทัลนั้นยังไม่พอแต่ต้องคิดถึงไปยังเรื่องจิตใจและจิตใต้สำนึกอีกด้วย


คนทำธุรกิจจึงต้องทำตัวเองให้อยู่ข้างหน้าคนอื่นเสมอ ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและรู้รอบด้านไม่ใช้รู้แค่ธุรกิจตัวเองแต่รวมถึงรู้ทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ด้วยเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตให้ไปในทิศทางที่เติบโตไปพร้อมกับยุคสมัยได้


แปลโดย  kirz.com