0

Cisco กับระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย ด้านแรงงานไฮบริด และการทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของปัญหา

Cisco กับระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย ด้านแรงงานไฮบริด และการทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของปัญหา


2021-10-11 16:52:53

Hybrid Work Index ไตรมาสใหม่ของ Cisco ติดตามความท้าทายของพนักงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่คัดมาจากผู้ใช้เครือข่าย Meraki, การมองเห็นทางอินเทอร์เน็ต ThousandEyes, การทำงานร่วมกันของ Webex และแพลตฟอร์มความปลอดภัย


เมื่อพูดถึงการสนับสนุนพนักงานแบบไฮบริดที่เกิดขึ้นใหม่ การมีเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในกลุ่มผู้นำด้านไอทีระดับองค์กร

นั่นเป็นข้อค้นพบหนึ่งที่มีรายละเอียดใน Hybrid Work Index ใหม่ของซิสโก้ ซึ่งกล่าวว่า จะได้รับการอัปเดตทุกไตรมาสเพื่อวัดว่าพฤติกรรมของพนักงาน และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างไรในขณะที่การระบาดของ COVID-19 ยังคงดำเนินต่อไป


ซิสโก้กล่าวว่า ดัชนีรวบรวมข้อมูลจากจุดข้อมูลลูกค้าที่ไม่ระบุชื่อซึ่งคัดมาจากผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่ง รวมถึงเครือข่าย Meraki การมองเห็นทางอินเทอร์เน็ต ThousandEyes การทำงานร่วมกันของ Webex และแพลตฟอร์มความปลอดภัย Talos, Duo และ Umbrella ดัชนีนี้ยังรวมข้อมูลการสำรวจของบุคคลที่สามจากผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 39,000 คนใน 34 ประเทศ


นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ COVID-19 และผู้ปฏิบัติงานระยะไกลเพิ่มขึ้นอย่างมาก องค์กรต่างๆ ได้รับการท้าทายในการสนับสนุนพนักงานแบบไฮบริดอย่างเต็มที่ และดัชนีของซิสโก้ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้น ผลการวิจัย Hybrid Work Index บางส่วน ได้แก่:

 เครือข่ายภายในบ้านเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของเครือข่ายองค์กร อุปกรณ์ของผู้ปฏิบัติงานทางไกลเติบโตเร็วขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ Router ที่ทำงานในสำนักงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อระดับธุรกิจกำลังขยายตัวอย่างมาก เพราะพนักงานต้องปรับไปทำงานที่บ้านแทนเช่นกัน


  • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในสำนักงานเพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนที่ผ่านมา การเติบโตนี้นำโดยอุตสาหกรรมการศึกษาที่สูงขึ้น บริการระดับมืออาชีพ และการบริการ
  • ก่อนเกิดโรคระบาด ผู้คนใช้โทรศัพท์มือถือ 9% ของเวลาเพื่อเชื่อมต่อกับการประชุม ในโลกของการทำงานแบบไฮบริด ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นสามเท่าและตอนนี้อยู่ที่ 27%
  • ในช่วงการแพร่ระบาด ความพยายามในการเข้าถึงระยะไกลที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้น 2.4 เท่า ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 การทำงานแบบไฮบริดตกเป็นเป้าหมายของการคุกคามทางอีเมลมากกว่า 100 ล้านครั้งทุกวัน
  • พนักงานระยะไกลกำลังทำงานโดยใช้อุปกรณ์ระยะไกลและอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่อง ซึ่งขยายขอบเขตภัยคุกคาม พนักงานไฮบริด ใช้อุปกรณ์หลายเครื่องและเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ ขณะนี้งานที่เกิดขึ้นบนปลายทางที่มีการจัดการเป็นหลักกำลังเกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการ
  • เครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์แสดงให้เห็นถึงความเสถียรมากกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP): ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 ถึงสิงหาคม 2021 เครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ คิดเป็นเพียง 5% และเครือข่าย ISP คิดเป็น 95% 
  • ธุรกิจขนาดเล็กกลับมาสู่พื้นที่ทำงานจริงได้เร็วกว่าองค์กรขนาดใหญ่ และใช้ Bandwidth ที่มากขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน เช่น การประชุมทางวิดีโอเพื่อสื่อสารกับผู้ติดต่อภายในและภายนอกมากกว่าที่เคย
  • องค์กรมองว่าแอปการทำงานร่วมกันเป็นประเภทแอปพลิเคชันที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จในการทำงานแบบไฮบริด ได้รับการตรวจสอบ การเข้าถึงอย่างปลอดภัยและการตรวจสอบแอปพลิเคชันเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นเมื่อเริ่มมีการระบาดใหญ่และย้ายไปทำงานจากที่บ้าน


การวิจัยของซิสโก้ เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน ได้รวบรวมแบบสำรวจประสบการณ์คนทำงานดิจิทัล Gartner รายงานว่า 80% ของพนักงานใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อทำงานในปี 2021 เพิ่มขึ้นจากเพียงครึ่งเดียวของพนักงานในปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้น 44% นับตั้งแต่เกิดโรคระบาด


“ในขณะที่หลายองค์กรเปลี่ยนไปใช้โมเดลพนักงานแบบไฮบริดในระยะยาว เทคโนโลยีการทำงานบนคลาวด์ ส่วนบุคคล และแบบทีม พร้อมด้วยเครื่องมือในการทำงานร่วมกันจะเป็นแกนหลักของชุดฮับการทำงานใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานระยะไกล และแบบไฮบริดต่างๆ ”


แปลโดย : kirz.com 

อ้างอิงจาก : networkworld.com