0

ร่วมงานกับเคิร์ซ

บริษัท เคิร์ซ จำกัด ผู้ให้บริการ ไอซีที แบบครบวงจร โดยมีจุดแข็งจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสำหรับลูกค้าองคกร (Leased Line) และการเป็นผู้นำศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนบริการด้านไอซีทีแบบครบวงจร (ICT Solution) ที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันเคิร์ซเป็นองค์กรอิสระ ไม่อยู่ในเครือหรือกลุ่มกลุ่มกิจการค่ายใด เคิร์ซมีความแข็งแกร่งในความเป็น Carrier Neutral ที่จะให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และการดูแลพนักงานก็ใช้นโยบายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยมตราฐานสากล เช่นเดียวกันกับการมอบโอกาสให้แก่บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้ามาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เคิร์ซมีการบริหารองค์กรสไตล์ Family เราจึงดูแลพนักงานเสมือนพี่น้องมีความเป็นกันเอง

เคิร์ซให้ความสำคัญกับพนักงานโดยเฉพาะการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เราจึงส่งเสริมการพัฒนาการศึกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อบริการที่ดีแก่ลูกค้าของเรา เคิร์ซเสนอผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม


สำนักงานเคิร์ซ ตั้งอยู่ เลขที่ 9 ศรีนครินทร์ 38 ติดสถานีรถไฟฟ้า สายสีเหลือง พร้อมสิ่งอำนวนความสะดวก เช่นที่ เจ้าหน้าที่ รปภ., ระบบ Access Control, ที่จอดยานพาหนะ, Desktop หรือ Notebook, Cisco Video Phone สำหรับพนักงานทุกคน, ห้องประชุม Cisco Telepresence ทุกห้องมีการอบโอโซนกำจัดเชื้อ ทุกสัปดาห์ สำนักงานเคิร์ซมีห้องสันทนาการ, แพนทรี, ระเบียงสำหรับยืดเส้นยืดสาย ดังตัวอย่างภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานใหม่ของเราด้านล่าง


 

ใส่ใจดูแลสุขภาพ

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันเดินทางต่างประเทศ
 • ประกันสังคม

 

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

 • คอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
 • คอร์สฝึกอบรมภายนอก โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับสายงาน
 • หลักสูตร Cisco 
 • หลักสูตร IBM
 • หลักสูตร Microsoft

 

สวัสดิการพิเศษอื่นๆ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์สื่อสาร
 • ค่าตำแหน่งเฉพาะกิจ
 • ค่าใบ Certification เช่น CCNA, CCNA, CCIE

ด้านสันทนาการ

 • เครื่องแต่งการประจำปี
 • กิจกรรมสร้างความสามัคคี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • สนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆ

ประกาศตำแหน่งงานรับสมัคร


Cloud Engineer (เปิดรับสมัคร)

 • ชาย/หญิง

 • มีประสบการณ์ติดตั้งหรือดูแลระบบคลาวด์มาก่อน

 • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา

 • ค่า Certified

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Sales Executive (เปิดรับสมัคร)

 • ชาย/หญิง

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

 • ประสบการณ์ทำงานขาย 2 ปีขึ้นไป

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • เงินเดือนประจำ คอมมิชชั่นต่อผลงาน ค่ายานพาหนะ และค่าโทรศัพท์

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Digital Marketing

 • ชาย/หญิง

 • ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์จัดการ Website, FB, SEO และ Google Ads

 • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา
 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Network Engineer

 • มีความรู้ด้าน Network โดยมี Certification อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • CMNA

  • CMNP

  • CCNA

  • CCNP

  • CCIE

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา และค่าโทรศัพท์

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Accounting

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

 • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา และค่าโทรศัพท์

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ



ผู้สนใจร่วมงานกับตำแหน่งงานว่างประกาศด้านล่าง สามารถส่ง CV (Curriculum Vitae) หรือ Resume มาที่ hr@kirz.com สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเราได้ได้พิจารณากับตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณ