Connectivity & Cloud

ผู้บริการโครงข่ายและคลาวด์


Private Link

บริการวงจรสื่อสาร


เชื่อมต่อรูปแบบ Point to Point, Point to Multipoint และ Mesh บนโครงข่าย Fiber Optic และ 4/5G Wireless


DCI  MPLS  SD-WAN


DIA

Internet องค์กร


KIRZ DIA ให้ประสบการณ์ Internet Pool ที่ได้รวมเอาจุดแข็งของ International Gateway สามอันดับรายใหญ่ของประเทศมารวมกัน  ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายเส้นทาง ครอบคุมการเชื่อมต่อทั่วโลก มีการตอบสนองไว (Latency) เสถียร ต่อเนื่อง โดยผ่านโครงข่าย MPLS


อ่านเพิ่ม

Corporate Internet

DCI

เชื่อม Cloud และ Data Center


Data Center Interconnect บริการเชื่อมต่อ Data Center และ Cloud รองรับการรับ-ส่งข้อมูลระดับ Backbone จากสำนักงานที่ Bandwidth 1 - 10 Gigabit per second (Gbps)


KIRZ DCI พร้อมให้บริการแล้วที่ Data Centers ชั้นนำ 9 แห่ง


อ่านเพิ่ม 


DC Connect

Managed Service

อุปกรณ์ให้เช่า พร้อมผู้เชี่ยวชาญ


เคิร์ซ ได้การรับรอง Certified Partner ชนิด Service Provider จาก Cisco และ VMware 

บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการออกแบบ การ Operate ตลอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษา Update & Upgrade ระบบ

ลูกค้าหมดห่วงเรื่องระบบใช้งานไม่ได้อันเกิดจากความเสียหายเสียหรือชำรุด เพื่อสนองตอบด้านการขยายธุรกิจองค์กรกรณีจำนวนอุปกรณ์และผู้ใช้งานด้านไอทีมีเพิ่มมากขึ้น มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูง มาพร้อมกับการบริหารจัดการอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ Firewall/VPN, Switch & Router, WiFi Access Point, Video Surveillance (CCTV), Server Cluster และ Data Storage


ติดต่อ นำเสนอ 


ลูกค้าส่วนหนึ่งที่ไว้วางใจใช้บริการ