0

ร่วมงานกับเคิร์ซ

บริษัท เคิร์ซ จำกัด เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว และสังคม

เคิร์ซให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัทเพื่อให้มาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและความต่อเนื่องของงาน ในขณะเดียวกันเคิร์ซได้กระจายอำนาจ เพื่อเปิดโอกาสให้สายงานธุรกิจแต่ละสายงาน ได้ดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ

 

ใส่ใจดูแลสุขภาพ

 • ให้สิทธิ์พนักงานในการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จากโรงพยาบาลชั้นนำ
 • ให้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล จากบัตรประกันสังคม

 

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

 • คอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
 • คอร์สฝึกอบรมภายนอก โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับสายงาน
 • หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อการเรียนรู้ของเคิร์ซ ที่มีให้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

 

สวัสดิการพิเศษอื่นๆ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาเฉพาะด้าน
 • สวัสดิการเงินกู้
 • ค่าล่วงเวลา และเงินโบนัส

ประกาศตำแหน่งงานรับสมัคร


Cloud Engineer (เปิดรับสมัคร)

 • มีความรู้ด้าน Cloud โดยมี Hypervisor หรือ Hypercover อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • Hypver-V

  • Vmware

  • Prommox

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (เกรดเฉลี่ย > 3)

 • มีประสบการณ์มากวก่า 5 ปี พิจารณาพิเศษ

 • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา และค่าโทรศัพท์

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Cloud Project Manager (เปิดรับสมัคร)

 • รับผิดชอบงานโครงการ

 • บริหาร Timeline ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 • มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

 • ผลตอบแทนพิเศษกรณีทำเสร็จก่อน deadline

 • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา และค่าโทรศัพท์

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Sales Executive

 • นำเสนอ IT Managed Service Solution กับกลุ่มลูกค้าองค์กร

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

 • ประสบการณ์ทำงานขาย > 3 ปี

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (เกรดเฉลี่ย > 3)

 • เงินเดือนประจำ คอมมิชชั่นต่อผลงาน ค่ายานพาหนะ และค่าโทรศัพท์

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Digital Marketing

 • บริหารจัดการ Website, SEO และ Google Ads

 • บริหารจัดการ Email Marketing

 • ประสานงานผลิต Media Production

 • ปริญญาตรี

 • ประสบการณ์ทำงานขาย > 3 ปี

 • เงินเดือนประจำ และค่าโทรศัพท์

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Network Engineer

 • มีความรู้ด้าน Network โดยมี Certification อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • CMNA

  • CMNP

  • CCNA

  • CCNP

  • CCIE

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (เกรดเฉลี่ย > 3)

 • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา และค่าโทรศัพท์

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Accounting

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

 • ประสบการณ์ทำงาน > 3 ปี

 • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา และค่าโทรศัพท์

 • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้สนใจร่วมงานกับตำแหน่งงานว่างประกาศด้านล่าง สามารถส่ง CV (Curriculum Vitae) หรือ Resume มาที่ hr@kirz.com สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเราได้มีโอกาสได้พิจารณากับตำแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณ