0โครงข่าย Fiber Optic สำหรับองค์กร

Dark Fiber

บริการเส้นทางสาย Fiber Optic ส่วนตัว ปลอดภัยสูง กำหนดปริมาณแบนด์วิดท์ได้เอง

Aerial Fiber

บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก โดยการผาดสายบนเสาไฟฟ้า

Undergrounds Fiber

บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก โดยผ่านท่อ subduct ลงใต้ดิน

Dark Fiber ช่วยไอทีวางแผนระยะยาว กำหนดแบนด์วิดท์เอง ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน (OPEX) ลดการลงทุน (CAPEX)  ปลอดภัยสูง เป็นบริการเชื่อมต่อข้อมูลโดยลูกค้าสามารถเลือกเทคโนโลยีสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลที่ตนเองต้องการได้โดยอิสระ เช่น Network Layer 2, DWDM


  • ติดตั้งโดยเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ
  • รองรับเทคโนโลยีตามแต่ที่ผู้ใช้บริการเลือกและยังสามารถกำหนดความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างอิสระ
  • สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ควบคุมโครงข่าย Network Operation Center (NOC) ของเคิร์ซ เพื่อช่วยเฝ้าระวังและติดตามสถานะของระบบได

แพ็คเกจบริการ

Fiber พาดเสา

เริ่มต้นที่ 1000 บ./ด.


บริการ Dark Fiber ต่อเส้นทางจากไซต์ A ไป B ตามระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อ Fiber Core สายพาดอยู่บนตำแหน่งเสาของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมบริการเฝ้าระวังและแก้ไข 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

Fiber ลงใต้ดิน

เริ่มต้นที่ 2500 บ./ด.


บริการ Dark Fiber ต่อเส้นทางจากไซต์ A ไป B ตามระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อ Fiber Core สาย ลงท่อ Duct ใต้ดินตามแนวแถนนหลักในกรุงเทพฯ พร้อมบริการเฝ้าระวังและแก้ไข 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

ติดต่อนำเสนอ

เราชอบพูดว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจเดียวกับของเรา ด้วยโซลูชันเครือข่ายไฟเบอร์ที่ดีที่สุดและการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมให้เราพิสูจน์ว่าเหตุใด KIRZ จึงควรเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไฟเบอร์ให้กับธุรกิจของคุณ 


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ
หมายเหตุ: เคิร์ซ ไม่มีบริการลูกค้าบุคคล


   +662 770 9700 ต่อ 2020


   info@kirz.com