อินเทอร์เน็ต สำหรับองค์กร

เสถียร  ต่อเนื่อง
DIA

Dedicated Internet Access บริการอินเทอร์เน็ตองค์กร ที่เชื่อม Gateways ขนาดใหญ่สุดของประเทศ (BGP Peering) สามแห่ง ให้เป็น Internet Pool ที่มีคุณภาพสูง มีการเชื่อมต่อกับ Public Network หลายเส้นทาง และยอมให้มีการเข้าถึงผู้ใช้ Eyeballs มากสุด


DIA เป็นบริการ Corporate Internet ที่มีประสิทธิภาพ รับประกัน Uptime ที่ 99.9% พร้อม SLA เหมาะต่อการใช้งานเน็ตองค์กรเต็มรูปแบบ ไม่มีการแชร์ Bandwidth กับลูกค้ารายอื่น

DIA

ทำไมถึง เคิร์ซ

  • Uptime 99.95% SLA
  • ISO/IEC 27001:2022
  • ISO/IEC 20000-1:2018

นอกจาก DIA เชื่อมต่อกับ Gateway ที่ใหญ่สุดแล้ว ยังเชื่อมกับศูนย์แลกเปลี่ยน Internet Exchanges (IX) และผู้ให้บริการ Public Cloud อย่างเช่น AWS, Google, Microsoft รวมทั้งมีบริการเสริม Direct Connect เมื่อต้องการเพิ่มคุณภาพการเข้าถึง


บริการเสริม Managed Firewall โดย Cisco Firepower พร้อม Security Subscription ให้องค์กรปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยอัตราค่าบริการพิเศษ โดยไม่ต้องลงทุน


บริการมีลงรายละเอียด ลูกค้าจะได้รับการดูแลโดย Client Manager และ Engineer ที่มีความรู้  ได้รับรอง Certification ระดับ Professional ช่วย ออกแบบ ติดตั้ง พร้อมรายงาน Closed Job ตลอดจนส่งมอบให้ทีม NOC มอนิเตอร์ระบบ และลูกค้าจะได้รับ Online Traffic Portal เพื่อตรวจสอบสถานะวงจร

กรณีการใช้งาน

DIA มาพร้อมกับ IP Subnet ชนิด IPv4 และ IPv6 รองรับการใช้งาน Upload และ Download ที่เท่ากัน เหมาะกับเทรนด์การใช้งาน Streaming ไปยัง TikTok, Facebook และ YouTube ที่เน้น upload video content คุณภาพที่มีความละเอียดสูง การใช้งานส่วนใหญ่เกิดจากการส่งข้อมูล upload และ streaming อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการใช้งาน Public Cloud เน้นที่การ Download เป็นส่วนใหญ่  DIA จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่เน้นความเสถียร ต่อเนื่องในยุคนี้

หากเปรียบบริการ Internet เป็นบริการขนส่งมวลชน

DIA เปรียบเสมือนรถไฟฟ้า ด้วยความเร็วที่เท่ากัน จะสามารถส่งผู้โดยสาร เที่ยวละหลายร้อยคน

FTTx เปรียบเสมือนรถยนต์  ด้วยความเร็วที่เท่ากัน สามารถส่งผู้โดยสาร เที่ยวละไม่กี่คน

นอกจากนี้ DIA มีรางวิ่งของตัวเอง ไม่ต้องใช้แชร์เลนกับใคร ต้นทางถึงปลายทางตามเวลา ในขณะที่ FTTx ไม่สามารถกำหนดเวลาได้ เพราะต้องแชร์เส้นทางกันยานยนต์อื่น


DIA รับประกันการใช้งานต่อเนื่องที่ 99.95% แก้ไขภายในไม่เกิน 4  ชั่วโมง 

FTTx ไม่มีรับประกันการใช้งานต่อเนื่อง แก้ไขวันในวันถัดไป

บริการ DIA ประกอบด้วย 

1. Media Transmission หรือ ท่อรับ-ส่งข้อมูลที่เชื่อมระหว่าง Internet  Data Centers (IDC) กับยังสถานที่ติดตั้งที่ลูกค้าใช้บริการ

2. Internet หรือเนื้อเน็ต ที่เชื่อมต่อกับ Gateways และ Internet Exchanges

3. CPE คืออุปกรณ์ Router เชื่อม Media Transmission กับ Network ของลูกค้า

4. Protection เป็น option เสริม มีสองแบบ คือ Backup Link และ 2nd Node Protection สำหรับการบริหารความเสี่ยง


อัตราค่าบริการ

DIA 100

15,000 บาทต่อเดือน


MPLS 100Mbps, 8IP v4

Uptime 99.9% SLA

NOC Service 24 x 7

DIA 200

25,000 บาทต่อเดือน


MPLS 200Mbps, 8IP v4

Uptime 99.9% SLA

NOC Service 24 x 7

DIA 300

35,000 บาทต่อเดือน


MPLS 300Mbps, 8IP v4

Uptime 99.9% SLA

NOC Service 24 x 7

* ราคาแพ็คเกจรวมโครงข่าย

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหรือ ค่าธรรมเนียมเข้าอาคาร ค่าการนิคมฯ

ติดต่อ นำเสนอ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของท่าน
   +662 770 9770


   info@kirz.com

โดยการคลิกและกดตกลงที่ช่องนี้ ท่านได้ตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ kirz.com และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ท่านได้ใส่มาในแบบฟอร์มนี้ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของ kirz.com ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

ME2002-001-03