Empowered-Edge


2019-06-11 15:39:24

เทรนด์ Empowered Edge ในยุคที่เต็มไปด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยีต่างๆ

นับได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนมีการตื่นตัวและตระหนักถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เทคโนโลยีที่น่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligent (AI) และ Machine Learning (ML) เพราะได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการจึงนับว่าช่วยขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่จะมีความพยายามทำความเข้าใจถึงการนำมาประยุกต์ผสมผสานเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

แนวโน้มเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอนาคต และเข้ามาช่วยพลิกโฉมการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในสังคมที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและคาดว่าจะได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายและเติบโตอย่างรวดเร็วจนถึงระดับสูงสุดในช่วงอีก 5 ปีข้างหน้า

 

เทรนด์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะเริ่มเห็นได้จากอุปกรณ์ AI ต่างๆ รวมถึง Smart Device ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตและช่วยให้มนุษย์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ภายใน 5 ปีถัดจากนี้ ชิปประมวลผลสำหรับงานทางด้าน AI จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจะมีการเพิ่มชิป AI แบบพิเศษที่มาพร้อมกับพลังการจัดเก็บและประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอุปกรณ์หลากหลาย และระบบโครงข่าย 5G ครบวงจรที่ขยายขอบเขตประสิทธิภาพการสื่อสารและเชื่อมต่อได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ไฮเทค ระบบ AI หรือจะเป็น Smart Device ต่างๆ มากมาย ที่มีการผลิตและพัฒนาให้ได้อัพเดทกันอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าการพัฒนา AI จะเกี่ยวข้องกับ Big Data และการพัฒนาระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถพัฒนาแยกส่วนกันได้ ส่วนในเชิงการใช้งานเทคโนโลยีเองก็จำเป็นต้องศึกษาเทคโนโลยีที่หลากหลายด้วยเช่นกัน เช่น การพัฒนา Smart City คาดว่าในอีกไม่กี่ปีจะมีการใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณให้อุปกรณ์ใกล้เคียงได้ในปริมาณมากขึ้นซึ่งมาจากการพัฒนาระบบการส่งสัญญาณหรือที่เรียกว่า Edge

 

Edge หมายถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อโดยผู้ใช้ทุกคนหรือถูกฝังไว้รอบๆตัวเรา จะย้ายระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลไปไว้ใกล้ๆ กับ Sensor หรือ Endpoint  Edge computing ยังรวมไปถึงระบบการสร้างข้อมูล เก็บข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลใกล้เคียง ทำให้การใช้ข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่าย และสะดวกขึ้น  Edge Computing ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ Cloud Computing เป็นโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและนำเสนอคอนเทนต์ไว้ใกล้กับแหล่งที่มาโดยพยายามที่จะลดความหน่วง ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ส่วนขอบของเครือข่าย

Empowered Edge คือ Edge computing ที่มีประสิทธิภาพและฉลาดมากขึ้น การที่เทคโนโลยี Edge อย่าง IoT หรืออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวคนซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากและสามารถดึงข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ภายในอุปกรณ์แทนที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลที่ระบบคลาวด์ การประมวลผลที่อุปกรณ์นั้นเพื่อลด Latency ของการส่งข้อมูลไปมา Empowered Edge เป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะทำให้อุปกรณ์ใช้งานปลายทางมีความฉลาดในการประมวลผลด้วยตัวเองซึ่งจะช่วยลดปริมาณงานของคลาวด์ส่วนกลาง ทั้งสนับสนุนให้แนวคิดการสร้างคลาวด์กระจายออกไปตามจุดต่างๆ มีความเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งจะทำให้ระบบทำงานได้รวดเร็วขึ้น โดยการทำแบบนี้จะเป็นการลดการสื่อสารกับคลาวด์และไม่โหลดการประมวลผลของคลาวด์มากจนเกินไป

 

การเพิ่มขีดความสามารถให้กับส่วนขอบของเครือข่าย (Empowered Edge) ในอนาคตจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกการใช้งานมีทรัพยากรประมวลผลที่ก้าวล้ำและรองรับการใช้งานเฉพาะด้านมากขึ้น รวมไปถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้น อุปกรณ์ลูกข่ายที่ซับซ้อนและระบบปฏิบัติการจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น เทรนด์เทคโนโลยี Empowered Edge เป็นการต่อยอดพื้นฐานอุปกรณ์ IoT และ Edge Computing เพื่อสร้างพื้นที่อัจฉริยะและย้ายแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ ให้เข้ามาใกล้กับผู้ใช้มากที่สุด ในปัจจุบัน ความสนใจ Edge computing มาจากความจำเป็นของระบบ IoT ที่ต้องรองรับการทำงานในลักษณะกระจัดกระจายในโลกของ IoT ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ เป็นการเฉพาะ

 

อย่างไรก็ตามแนวโน้มของเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้โดยลำพัง ดั้งนั้น องค์กรต้องตัดสินใจว่าจะนำเทรนด์เทคโนโลยีตัวใดบ้างที่จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมและกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้ดีที่สุด หากองค์กรสามารถบูรณาการใช้งานเทคโนโลยีให้เข้าถึงความต้องการของมนุษย์และครอบคลุมพื้นที่ในการดำรงชีวิตจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้อีกมากมาย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบงานที่มีความป็นอัตโนมัติที่ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ

 

แนวโน้มผู้ใช้งานหรือองค์กรธุรกิจที่ต้องการแอปพลิเคชันที่ปรับเปลี่ยนได้ตามที่ตนเองต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างและปรับปรุงบริการการใช้งานได้เร็ว ทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และทันใจผู้ใช้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม องค์กรก็ต้องมีแนวทางควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อการใช้งานเฉพาะในขอบเขตที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับธุรกิจด้วย

 

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา แล้วอะไรจะเป็นเทรนด์ทางด้านนวัตกรรมที่ผู้คนต้องพูดถึงกันต่อหรือจะมีสิ่งอะไรใหม่ๆ ที่ช่วยกระตุ้นความน่าตื่นเต้นให้เราต้องจับตามองกันบ้าง ดังนั้นเราจึงควรศึกษาและอัพเดตให้มากเพื่อความก้าวทันข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น


แปลโดย  kirz.com