0สร้าง Private Link ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

SD WAN

ช่วยให้ประหยัดขึ้น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

HUB

ชุมสายเน็ตเวิร์คต้นทาง ระบบฐานข้อมูล และแอพพลิเคชั่น จุดศูนย์กลางเชื่อมต่อหน้าร้าน สาขา คู่ค้า ลูกค้า

WAN

วงจร WAN Link เสมือน เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส

SPOKE

เน็ตเวิร์คปลายทาง ได้รับการควบคุม ถูกบริหารจัดการอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติ SD-WAN

 • สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้หลากหลาย เช่น FTTx, 4G, 5G, MPLS
 • กำหนดนโยบายการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น อีเมล, Microsoft 365 หรือ Facebook ให้สำนักงานสาขาทุกแห่งได้ใช้งานพร้อมกันจากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง
 • มีระบบตั้งค่าอัตโนมัติจากส่วนกลาง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่สำนักงานสาขาได้
 • จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่รับส่ง ได้ตามความต้องการของธุรกิจ
 • บริหารการใช้ช่องสัญญาณ (Bandwidth) ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
 • รับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชัน Firewall และการเข้ารหัส
 • มีรายงานการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผน ปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที

ทำไมต้อง SD-WAN

 • รับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชัน Firewall และการเข้ารหัส
 • มีรายงานการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผน ปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที

บริการที่ได้รับ

 • อุปกรณ์ SD-WAN
 • วงจร FTTx หรือ 5G
 • รายงานการใช้งาน และ Support 24 x 7

แพ็คเกจบริการ SD-WAN

 HUB 100

15,000 บ./ด.


Leased Line (MPLS)

Fixed Public IP

Throughput 500Mbps 

Traffic Report, 99.9% SLA

Support 24x7

 SPOKE 20B

5000 บ./ด.


FTTx Internet Broadband

Fixed Public IP

Throughput 20Mbps 

Traffic Report, 99.9% SLA

Support 24x7

 SPOKE 10M

5000 บ./ด.


5G Internet Broadband

Fixed Public IP

Throughput 10Mbps 

Traffic Report, 99.9% SLA

Support 24x7

SPOKE 10L

8000 บ./ด.


Leased Line (MPLS)

Fixed Public IP

Throughput 50Mbps 

Traffic Report, 99.9% SLA

Support 24x7

* ค่าวงจรรวม Media Transmission และ SD-WAN Appliance แล้ว

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ


   +662 770 9700 ต่อ 2020


   info@kirz.com