Managed Online Backup Service คืออะไร


2024-02-09 12:34:30

บริการสำรองข้อมูลออนไลน์ที่ได้รับการจัดการ หรือ Managed Online Backup (MOB) 


บริการสำรองข้อมูลออนไลน์ (Online backup services) หรือที่เรียกว่า Cloud Backup, การสำรองข้อมูลระยะไกล (Remote Backup), หรือ Backup-as-a-Service (BaaS) เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ซึ่งมีไฟล์ เอกสาร โฟลเดอร์ และไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด สำรองข้อมูลเป็นประจำโดย Managed Service Provider (MSP) อาศัยทีมงานเฉพาะ และซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรองข้อมูลไคลเอ็นต์ไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ารหัส 


วัตถุประสงค์หลักของการสำรองข้อมูลออนไลน์ (Online Backup Service) เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคล) จากความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อผิดพลาดของมนุษย์ ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการโจมตีทางไซเบอร์


การสำรองข้อมูลแบบออนไลน์สามารถเชื่อมต่อระบบไคลเอ็นต์กับที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สาธารณะ, ส่วนตัว หรือแบบไฮบริด และจัดการกระบวนการสำรองข้อมูลทั้งหมดจากระยะไกล โซลูชันการสำรองข้อมูลออนไลน์ที่มีการจัดการช่วยลดความกังวลในการบำรุงรักษาฮาร์ดดิสก์และเทปไดรฟ์ที่ศูนย์ข้อมูลระยะไกล จึงทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทันทีการทำงานของ Managed Online Backup


  • การสำรองข้อมูลออนไลน์ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ภายในเครื่องไปยังระบบคลาวด์
  • ผู้ใช้สามารถส่งไฟล์ และไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลเฉพาะ หรือแม้แต่คัดลอกเว็บไซต์ทั้งหมดไปยังที่เก็บข้อมูลออนไลน์
  • MSP สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน และจัดการการสำรองข้อมูลบัญชีธุรกิจได้
  • กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการสแกน การเข้ารหัส และการถ่ายโอนไฟล์สำคัญไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย
  • ความถี่ในการสำรองข้อมูลที่ปรับแต่งได้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลใดถูกป้องกันประโยชน์ของการสำรองข้อมูลออนไลน์ (Online Backup)


  1. การปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและแอปพลิเคชัน: รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด ชื่อเสียงของแบรนด์ และความอุ่นใจผ่านการปกป้องข้อมูลหลายชั้น
  2. การตรวจสอบเชิงรุก: MSP ตรวจสอบเครือข่าย ศูนย์ข้อมูล และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อตรวจจับและแก้ไขภัยคุกคามอย่างรวดเร็ว
  3. การควบคุมต้นทุน: การกำหนดราคาตามการสมัครสมาชิกช่วยให้ธุรกิจสามารถชำระค่าการสำรองข้อมูลตามปริมาณที่แน่นอน โดยปรับขนาดได้ตามต้องการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
  4. เวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด: ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลสำรองที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน
  5. การสำรองข้อมูลและการกู้คืน 24/7/365: การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง และบริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ที่รวดเร็ว ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปกป้องข้อมูลAcronis Cyber Protect Cloud รวมการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบเข้ากับการป้องกันมัลแวร์และการป้องกันปลายทางรุ่นต่อไป การบูรณาการและระบบอัตโนมัติช่วยลดความซับซ้อน เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการดำเนินงาน


ที่มา : acronis.com