Network Fabric คืออะไร


2023-06-09 14:56:57

Network Fabric คืออะไร

Network Fabric คือ โครงสร้างเครือข่ายของการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย เช่น จุดเข้าใช้งาน สวิตช์ และเราเตอร์ที่ส่งข้อมูลไปยังปลายทางในอีกความหมายนึง Fabric อาจหมายถึงการเดินสายทางกายภาพ (Physical) ที่ประกอบกันเพื่อการเชื่อมต่อ แต่ปกติแล้วจะหมายถึงโครงตาข่ายเสมือนจริงแบบอัตโนมัติของการเชื่อมต่อแบบ Overlay ที่ด้านบนของ Physical Topology


Network Fabric มีประโยชน์อย่างไร?

  • ใช้เซอร์วิส และบังคับใช้นโยบายอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ใช้ ทั้งอุปกรณ์แบบมีสาย และไร้สาย
  • ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจำกัดการกระจายของทราฟฟิก (Limiting Traffic) ที่มีภัยคุกคาม และเพิ่มความปลอดภัย
  • สามารถสร้าง Building Blocks ที่เป็นแบบมาตรฐาน เพื่อให้ Network สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย

จากข้อดีเหล่านี้ Fabrics นี้จึงถูกนำมาใช้ในหลายองค์กร


Network Fabric ทำงานอย่างไร

ส่วนประกอบทางกายภาพ (Physical) หรือส่วน Underlay ของแฟบริคประกอบด้วย Switch, Router, และอุปกรณ์ Wi-Fi เป็นพื้นฐานที่ง่าย อีกทั้งยังสามารถปรับขนาดได้ และมีความแข็งแกร่งสำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย (Network) ส่วนเวอร์ชวลไลซ์ (Virtualized) หรือโอเวอร์เลย์ (Overlay) ของเน็ตวิร์คแฟบริคใช้สำหรับส่งข้อมูลผู้ใช้ แฟบริคยังมีกลไกมากมายสำหรับการควบคุมตามนโยบาย (Policy) และระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการปรับเปลี่ยนต่างๆ ตามความต้องการทางธุรกิจ


ทำไมองค์กรถึงต้องการ Network Fabric

องค์กร หรือธุรกิจในปัจจุบันต้องพึ่งพาเน็ตเวิร์คอย่างมากในการทำงาน เน็ตเวิร์คไม่เพียงแต่ให้การเชื่อมต่อเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ใช้ (Authenticating Users), รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Securing Sensitive Data) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้ ในองค์กรต่างๆ จะมี Users หลายประเภท เช่น พนักงาน, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, เกสต์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ IoT ต่างๆ อาจมีแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น การเงิน, CRM ฯลฯ ตลอดจนประเภทการเข้าถึงข้อมูลทั้งแบบใช้สาย และแบบไร้สาย


โครงสร้างเครือข่าย (Network Fabric) สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของฐานผู้ใช้ที่หลากหลายได้ และสามารถใช้นโยบายได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นอิสระจากส่วนเสริม Fabric ใช้ในขอบเขตขององค์กร, สาขา, WAN และเน็ตเวิร์คดาต้าเซ็นเตอร์แบบไฮบริดขององค์กร (Hybrid Data Center Networks) แฟบริกแต่ละรายการในเน็ตเวิร์คทางกายภาพ (Physical) ที่ต่างกันนี้สามารถตั้งค่าการสื่อสารระหว่างกันได้


สร้าง และจัดการโครงสร้างเครือข่าย (Network Fabric) อย่างไร

ตัวควบคุมเน็ตเวิร์ค สร้างแฟบริค โดยกำหนดค่าอุปกรณ์ด้วย Policy เพื่อดำเนินการกับแท็กส่วน Header Packet นอกจาก AAA เซิร์ฟเวอร์ แล้ว ยังตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง และวางจุด end point ในการซ้อนทับที่เหมาะสมของแฟบริค โดยจะกำหนดแท็กที่ถูกต้อง ผู้ควบคุมยังตรวจสอบ และยืนยันว่านโยบายได้รับการปฏิบัติตาม และดำเนินการแก้ไขเมื่อไม่ได้ปฏิบัติตาม สวิตช์, เราเตอร์ และอุปกรณ์ไร้สายที่รองรับ Fabric จะเพิ่มแท็กที่ถูกต้องให้กับทราฟฟิกทั้งหมดที่สร้างโดย endpoint ที่เชื่อมต่อโดยตรง และส่งต่อ หรือวางตามนโยบายที่กำหนด อีกทั้งต้องตั้งโปรแกรมได้ เพื่อให้การเข้าถึงคุณภาพของบริการ (QoS) และนโยบายอื่นๆ สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติที่มา :cisco.com
เกร็ดความรู้

* Physical Topology คือ การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ สายสัญญาณ ระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง  

** Overlay (overlay network) เครือข่ายซ้อนทับ คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างให้อยู่ชั้นบนถัดจากเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว

*** Underlay (Underlay Network) เป็น Physical Connectivity และเป็น Layer 3 routing หลักๆ จะใช้ ISIS เป็น IGP เพื่อแลกเปลี่ยน loopback IP address ของ access switch (edge node) 


Copyright ® 2024 kirz.com