0

เคิร์ซบริการไฟร์วอลล์เครือข่ายองค์กร


ความปลอดภัยที่มาคู่กับความเร็ว
ป้องกันการโจมตีโดยอัตโนมัติเพื่อให้การดำเนิธุรกิจขับเคลื่อนต่อไป

Managed Firewall

  • SD-WAN ในตัว
  • 250Mbps-6Gbps
  • ป้องกันมัลแวร์ชั้นสูง
  • กรองเว็บไซต์


Heading

การจัดการแบบ cloud พร้อมระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ผ่านเว็บไซต์สำหรับ wireless, switching, security, WAN optimization และ MDM ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน Meraki cloud สามารถทำให้ผู้ใช้บริการทั่วโลกแก้ปัญหาทางธุรกิจใหม่ๆและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 


CLICK HERE

GADGET SERVICE
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

The point of using  is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here,

content here', making it look like readable English


read more.Call-Center

The first line of Lorem Ipsum

comes from a line in section 1.10.32. 

Q&A

The first line of Lorem Ipsum

comes from a line in section 1.10.32. 

Appointment

The first line of Lorem Ipsum

comes from a line in section 1.10.32. 

GAD-CARE

The first line of Lorem Ipsum

comes from a line in section 1.10.32. 

get in touch

KIRZ is Thailand's comprehensive Managed Service Provider. We own fiber optic network infrastructure, gateways, data centers, cloud computing and internet connections.  We have been providing the services to the midsize organizations for over 20 years